Austvoll
Kvit variant av Skogstorkenebb, her i sør Norge er den kvite varianten ikke så vanlig som i nord Norge
02.06.2002   13:11    +24ºC
© Furuseth   Geilo i bilder