Bakkestjerne
Bakkesøte 
Bergmjølke
Bergveronika
Bergveronika
Bergveronika
Bittebergknapp
Bjørkehybrid
Brannmyrklegg
Blindurt
Blåbær
Blåklokke
Blåknapp
Blåkoll
Blålyng
Blålyng
Blåveis
Blåveis
Blåveis
Briskebær
Brudespore
Bukkeblad 
Dvergbjørk
Dvergmispel
Dvergmjølke
Dvergsoleie
Engforglemmegei (kvit)
Enghumleblomst 
Enghumleblomst
Engkarse
Eng-smelle
Firkantperikum
Fjellbakkestjerne
Fjellfiol
Fjellkvann
Fjellkvann
Fjellnøkkelblomst
Fjellrundbelg
Fjellskrinneblomst
Fjellsmelle
Fjellsmelle
Fjellsmelle
Fjelltimotei
Fjelltjæreblomst
Fjellpestrot
Fjellveronika
Fjellveronika

Flekkmarihand
Flekkmure
Forglemmegei
Gjøksyre 
Gjøksyre
Grepplyng
Groblad
Grønnkurle
Gul gåseblom
Gullmyrklegg
Gulmøkkmose
Gullris
Gullstjerne
Gulmaure
Gulsildre
Gulstarr
Harerug
Hegg 
Hegg  
Hvitlyng
Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis 

Hvitveis
Hvitveis
Hvitveis
Issoleie
Issoleie
Issoleie
Jåblomst
Kattfot
Kløvereng
Kongslys 
Kreklingblomst
Kung
Kvit jonsokblom
Kvitsoleie
Liljekonvall 
Linnea
Lodenbergknapp
Lodenbergknapp 
Maigull
Marisko
Markjordbær 
Markjordbær 
Molte
Molte
Moselyng
Musører
Myrhatt
Myrull
Myrull
Norsk vintergrønn
Olavsstake
Olavsstake
Perlevintergrønn
Polarkarse  
Polarkarse
Polarkarse
Prestekrage
Raudmøkkmose
Reinfann
Reinrose
Reinrose
Rosenrot
Rosenrot
Rosenrot
Rundbelg
Ryllik
Rynkevier
Rynkevier
Rypebærlyng
Røde Hvitveiser
Rødkløver
Rødknapp 
Rødsildre
Rødsildre
Rødsvingel
Røsslyng
Sisselrot
Skogfiol
Skogmarihand
Skogstjerne 
Skogstorkenebb
Skogstorkenebb 
Skogstorkenebb 
Skogtorkenebb
Skrubbær
Skrubbær
Skrubbær
Skrubbærblader
Snøbakkestjerne
Snøbakkestjerne
Snøsøte
Stankstorkenebb
Stemorsblomst
Stjernesildre
Stjernesildre
Søterot
Søterot 
Teiebær
Tiriltunge 
Tiriltunge
Tistel
Tjæreblomst
Torskemunn  
Trollhegg
Tuesildre
Tuesildre
Tuesildre
Turt
Tveskjeggveronika 
Tveskjeggveronika
Tysbast
Tyttbær
Tyttebærblomst
Ulvelav
Urvalmue
Vanlig Lerkespore 
Vendelrot
Villbringebær
Vårerteknapp


© Furuseth   Geilo i bilder