Geilo
Vind og snøvær i dag på stasjonen
23.12.2004  13:51   -0ºC
© Furuseth   Geilo i bilder