Dato:  28.03.2001
Geilo sentrum vest
Steinvika  (panorama)


Dato:  27.03.2001
Søre Tufto
Finse

Dato:  26.03.2001
Finse1
Finse2

Dato:  25.03.2001
Andreshovda
Brynuten
Hivjubakkane

Dato:  24.03.2001
Ynglesdalen
Raggsteindalen
Sledaskaret

Dato:  22.03.2001
Urevassbotten

Dato:  20.03.2001
Ustaoset sentrum (panorama 180º)

Dato:  19.03.2001
Vestredalen
Flåm

Dato:  18.03.2001
Øynaden vokterbolig
Buodden  (panorama)
Kjersundlia
Karistølstangen
Lauvvikji
Uggen

Dato:  17.03.2001
Ørterdalen
Krækja
Lonin
Trailervelt1
Trailervelt2

Dato:  16.03.2001
Hol 180º

Dato:  15.03.2001
Smestad på Ustaoset

Dato:  14.03.2001
Flåm stasjon
El 9 lok

Dato:  10.03.2001
Søre Bry
Randen

Dato:  06.03.2001
Myrdal
Vestlia skibakker 
(panorama)

Dato:  02.03.2001
Karistølen vokterbolig