Dato: 26.06.2000
Grytå bru
Tog 62
Grytå vokterbolig

Dato: 25.06.2000
Einseter

Dato: 22.06.2000
Geilo kirke
Taubanekroa

Dato: 18.06.2000
Lysaker/Heggeset

Dato: 11.06.2000
Iungsdalen

Dato: 10.06.2000
Timrehaugvegen 79
Hovdestølen
Budalen (panorama)

Dato: 09.06.2000
Øyestølen vokterbolig

Dato: 03.06.2000
Borgelig konfirmasjon