Dato: 29.09.2011
Haustfarger
Sibirlerk

Dato: 27.09.2011
Holm`s
Geilo
Uthus
Oldebråten


Dato: 25.09.2011
Brynuten
Hovet
Tyttebær
Søre Bry
Sudndalen
Hivjudalen
Hivjubakkan
Brygjøte


Dato: 24.09.2011
Nilsegard
Urunda
Gamlebrua


Dato: 21.09.2011
Admiral
Høstfarger


Dato: 19.09.2011
Geilo

Dato: 17.09.2011
Grogard
Sør Hovet
Larsgardkrullen
Åkeren
Håkonset

Dato: 16.09.2011
Gamlekirka
Ustaoset


Dato: 13.09.2011
Solli
Bakkestølen
Geilolia


Dato: 10.09.2011
Sudndalen
Storåne
Hengebru


Dato: 08.09.2011
Einar

Dato: 05.09.2011
Holsfjorden
Høgehaug
Holet skole
Helling
Seim


Dato: 01.09.2011
Åkerbrua
Elgkalv


©Furuseth  Geilo i Bilder