Dato: 30.09.2009
Helling
Nerolsviki


Dato: 27.09.2009
Høst
Lindetak
Lindefrø
Stankstorkenebb
Eikeblader


Dato: 25.09.2009
Geilo sentrum
Geilomoen


Dato: 24.09.2009
Surt vær
Mogrendvegen
Østre Øyn
Bakken

Dato: 21.09.2009
Plassen 2

Dato: 20.09.2009
Lønn

Dato: 19.09.2009
Jøkultjødnan
Sudndalen
Juvvandring
Brennevinsblomst


Dato: 18.09.2009
Sandbekken
Steinbergdalshytta
Høstbjørk
Folarskardnuten
Torsteinsrud

Dato: 17.09.2009
Tyrvlesnuten

Dato: 16.09.2009
Sudndalen
Såtabøttn


Dato: 15.09.2009
Skoma

Dato: 13.09.2009
Bukkehallinstigen
Hivjudalen
Søre Bukkehallin


Dato. 12.09.2009
Ungdyr
Storoksen


Dato: 11.09.2009
Haugastøl stasjon

Dato: 09.09.2009
Storokse 1
Storokse 2

Dato: 08.09.2009
Nilsegard

Dato: 07.09.2009
Nyestølen
Urundlia

Dato: 06.09.2009
Havsdalsgrenda
Rafting


Dato. 05.09.2009
Skarvåifossen
Vierbotn


Dato: 03.09.2009
Ustaoset

Dato: 02.09.2009
Hallingskeid

Dato: 01.09.2009
Gråhegre
Djup
Storegrovi
Værskifte
Orsend


©Furuseth  Geilo i Bilder