Dato: 31.08.2008
Geilo
Geilo
(panorama)
Geilo (panorama stort bilde)
Bruslettostølen

Dato: 30.08.2008
Gjerda
Bølingen


Dato: 29.08.2008
Flott dag

Dato: 28.08.2008
Ford 600

Dato: 27.08.2008
Frostnatt
Nilsegard


Dato: 26.08.2008
Mehus
Hol
(panorama)

Dato: 24.08.2008
Budalen
Molter?
Hivjudalen
(panorama)
Fossekall
Bukkehallin
Budalsstigen


Dato: 23.08.2008
Uksefløto
Turistmagnet


Dato: 21.08.2008
Kvisla
Sibirlerk


Dato: 20.08.2008
Ved brygga
Nyestølhovda


Dato:19.08.2008
Strandavatnet

Dato: 17.08.2008
Feten
Nyhall
Fagerklokke
Liengrenda
(panorama)

Dato: 16.08.2008
Tåka letter
Gulsildre
Såta
Vannskillet
Snø tunnel


Dato. 14.08.2008
Hjalmeplassen

Dato: 12.08.2008
Sveingardsbotn
Bergfrue


Dato: 11.08.2008
Øynaden
Grunnarbeid
Hol stasjon
Frydenlund


Dato: 09.08.2008
Tuvahytta
Tuvestølen
Fjellset


Dato: 07.08.2009
Myrdal
Seilskute


Dato: 06.08.2008
Engnellik
Hagafoss
Grønlio


Dato: 05.08.2008
Hol
Prestegarden
Hallingstad


Dato: 04.08.2008
Elgokse

Dato: 03.08.2008
Hare
Myset
Borgestølen
Jåblomst
Toppmeis

Dato: 01.08.2008
Solformørkelse
Gammel skrift
Edderkopp
Vierbotn


©Furuseth  Geilo i Bilder