Dato: 26.07.2013
Stor ryggsekk
Storekvelvi
Ny boplass
Grassletter
Gjetarstein
Byrkjedalen


Dato: 24.07.2013
Langavassmyran
Bloddråpesvermer
Langavatnet


Dato: 21.07.2013
Kjeldemjølke
Gaustadtoppen
Usta


Dato: 18.07.2013
Gullkløver

Dato: 12.07.2013
Boltit
Skaupsjøen


Dato: 11.07.2013
Flakavatnet
Oppunder Flakavassfonne
Moseslettene


Dato: 08.07.2013
Sandhaugstigen
Ved Kristentjødnet
Snero
Småspove
Småspoveflukt
Henrichbu

Dato: 06.07.2013
Vierbotn
Molteblomster


©Furuseth  Geilo i Bilder