Dato:  31.07.2003
Nye Flåm
Gamle Flåm

Dato:  30.07.2003
Fjordheim
Løingane

Haugastøl
Vegmansbu


Dato:  28.07.2003
Nyset
Finse kraftstasjon
Finse


Dato:  27.07.2003
Usta
Bjørkehybrid


Dato:  24.07.2003
Storekvelvi
Bjørkedalen


Dato:  22.07.2003
Iungsdalen
Eivindbotten
Vadbotthola
Utsikten fra hola
Galdegrovi
Iungsdalsnuten


Dato:  20.07.2003
Perstølen
Neslesommerfugl
Kjøttetende plante

Dato:  19.07.2003
Stolen
Kalveflotene
Iungsdalsvatnet
Flyvatnet
Musører


Dato:  14.07.2003
Issoleie
Skorpabu
Skorpabu innvendig
Tyrvlesbotnan


Dato:  13.07.2003
Nygård
Haugastøl

Dato:  12.07.2003
Markjordbær
Humleblomsflue
Blomsteflue
Perlemorsommerfugl
Perlemorsommerfugl
Oransje gullvinge
Gullvinge 1
Gullvinge 2


Dato:  10.07.2003
Djupsvannet
Store Kleivvann
Vesle fødalen
Fjelltjæreblomst
Iungsdalen
Lodenbergknapp


Dato:  09.07.2003
Blålyng
Grostølen
Lien


Dato:  07.07.2003
Bjørnsenn
Toviken
Bittebergknapp
Bergveronika

Dato.  06.07.2003
Kvit storkenebb
Tufte


Dato:  05.07.2003
Vasshelleren
Røyskatt
Bakkahelleren
Brudespore
Melkespann
Under tak
Blindurt
Reinsspaning
Fjellsmelle


Dato:  04.07.2003
Såpebobler
Smettbakk
Prestholt


Dato:  02.07.2003

Fiskere

Dato:  01.07.2003
Linnea
Rødkløver


© Furuseth   Geilo i bilder