Dato: 29.06.2011
Lauvrudbrua
Nordre Lauvrud
Lauvrudfossen


Dato: 26.06.2011
Rypebad
Til sommerbeite


Dato: 25.06.2011
Dvergmispel
Utsikt
Øvre Blomestølen
Reineskarvet


Dato: 23.06.2011
Djupsvegen
Geitevasstølen


Dato: 22.06.2011
Sommerblomst

Dato: 21.06.2011
Fårlefjell
Djuptjødnlia


Dato: 20.06.2011
Sperrebu

Dato: 19.06.2011
Vierbotn
Nilsegard


Dato: 13.06.2011
Urdebotn
Ynglesnuten
Jaktbu


Dato: 12.06.2011
Myrtjern
Ulvelav
Fetahølen


Dato: 10.06.2011
Premieutdeling 1978

Dato: 09.06.2011
Vesleåni
Budalsåni
Fjærmygg


Dato: 08.06.2011
Lirypestegg

Dato: 07.06.2011
Ustedalen
Gullstein
Geilobrua


Dato: 05.06.2011
Skriutjødnet
Reinrose
Fjellnøkleblom


Dato: 03.06.2011
Vallehalle
Skogstorkenebb


Dato: 02.06.2011
Bry bru

Dato: 01.06.2011
Breiehagen


©Furuseth  Geilo i Bilder