Dato: 29.06.2008
Slåtta
Eimo vb
Geilo vest
Juvefossen


Dato: 28.06.2008
Storebudalen
Stølsdrift


Dato: 26.06.2008
Nilsegard

Dato: 25.06.2008
Kleivi
Fossheim
Sveinhaug
Elgokse


Dato: 24.06.2008
Raggsteindalen
Humlemat


Dato: 22.06.2008
Raggsteindalen
Fjellrype
Finnebottn
Raggsteindalsstølen
Lirype


Dato: 21.06.2008
Vallo

Dato: 20.06.2008
Kvisla
Vindegglia
Plassen

Dato: 18.06.2008
Hallingskeid
Djup
Orsend


Dato: 17.06.2008
Stripegås

Dato: 16.06.2008
Brygga
Triumph TR6


Dato: 15.06.2008
Apollosommerfugl
Kamelon-krabbeedderkopp


Dato: 14.06.2008
Nysnø
Reinrose
Skiftende vær
Kvitlyng
Bergveronika
Haglbyge


Dato: 13.06.2008
Marisko
Mariskoblomst


Dato: 12.06.2008
Raggsteindalsvegen
Faugeli


Dato: 10.06.2008
Skeptisk
Halvorsgard


Dato: 08.06.2008
Djup

Dato: 07.06.2008
Revefamilie 1
Revefamilie 2
Såtanuten
Fjellnøkkelblomst
Geiteryggen

Dato: 05.06.2008
Hallingskarvet

Dato: 04.06.2008
Cruisehavn
Rallarvegen


Dato: 03.06.2008
Vierbotn

Dato: 02.06.2008
Kantkonvall
Lauvvang


Dato: 01.06.2008
Rypeblomst
Reinrose
Dvergmispel
Lauvsanger
Ustedalen


©Furuseth  Geilo i Bilder