Dato: 27.02.2005
Åsne
Beate


Dato: 26.02.2005
Beitende ryper
Finnebotn
Syninghovda
Sledaskardet


Dato: 25.02.2005
Kiting1
Kiting2


Dato: 24.02.2005
Urevassnuten
Folardskardet
Sveingardsbotn


Dato: 23.02.2005
Snøfokk
Kolonne
Steinbotn
Fullmåne


Dato: 22.02.2005
Myrdal
Raggsteindalen


Dato: 20.02.2005
Natteranden
Beinstigtjødnet
Raneistølen
Skurdalen
Sveinunggard


Dato: 19.02.2005
Nord Skurdalen
Aslegard
Arnegard
Skurdalen
Tindeløypa
Hakkesetstølen


Dato: 18.02.2005
Flåten

Dato: 17.02.2005
Hassel
Heimly
Stampa


Dato: 16.02.2005
Ta plass

Dato: 15.02.2005
Myrdal
Ynglesdalen
Veslelie


Dato: 14.02.2005
Leino

Dato: 13.02.2005
Dyranutane
Store skiftesjøen
Dyranut
Fartsetappe
Kaithopp
Tråstølen
Lemen
Kantfresing
Folardskardnuten


Dato: 12.02.2005
Austvoll

Dato: 11.02.2005
Tørping

Dato: 10.08.2005
Gulsvik stasjon
Torgbygget

Dato: 08.02.2005
Raurøv
Ved Storestølen
Folardskardet


Dato: 07.02.2005
Sveingardsbottn
Myrestølen


Dato: 06.02.2005
Halnetunga
Brøytekanter
Skiseilere
Tinnhølvegen
Tråstølen
Seilere

Dato: 05.02.2005
Sangsvane

Dato: 04.02.2005
Holms

Dato: 03.02.2005
Myrdal
Leite brakke

Leite
Flåm


Dato: 02.02.2005
Sløtfjorden

Dato: 01.02.2005
Gjeilelie


© Furuseth   Geilo i bilder