Dato: 25.10.2014
Okse
Hivjudalen

Dato: 19.10.2014
Okser
14 tagger

Dato: 17.10.2014
Hol

Dato: 01.10.2014
Hogst
Ospelauv