Dato: 31.05.2014
Briskolatjødnet
Havelleflukt
Bekreholtnuten
Død skog

Dato: 29.05.2014
Fårlefjell
Langetjødnet
Blåstrupe
Eggsjekk

Dato: 28.05.2014
Rødnebbterne

Dato: 27.05.2014
Lrypestegg
Froskeegg

Dato: 25.05.2014
Haukuglepar
Haukugle

Dato: 20.05.2014
Sandlo
Jordugle
Jordugleflukt

Dato: 19.05.2014
Vesleusta
Store skiftesjøen
Krækkja

Dato: 18.05.2014
Orrhane
Nilsegard
Hare
Øvrestølen

Dato: 17.05.2014
Plommeblomster
Gullbasse

Dato: 12.05.2014
Orrhøne

Dato: 10.05.2014
Horndykker

Dato: 04.05.2014
Knutstølen
Skiftetjødnet
Geilo
Kvisla
Brubakken
Kolbjørnstølen


©Furuseth  Geilo i Bilder